Prijavi štetu

Ispunjavanjem obrasca brzo i jednostavno prijavite štetu vašem ANO brokeru

Osiguranje od nezgode

Osobni podaci
Podaci o osiguranom događaju
Podaci za isplatu osigurnine
Prilozi
Moguće je odabrati i više dokumenata, a maksimalna veličina je 5MB
Završne odredbe
Podnositelj zahtjeva prijavom štete daje svoju suglasnost ANO-u da njegove osobne podatke kao i sve druge podatke za koje ANO sazna prilikom pružanja usluga posredovanja u osiguranju, može koristiti u svrhu rješavanja odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje te iste podatke koristiti u svojim poslovnim evidencijama i obrađivati ih sukladno pozitivno pravnim propisima.

 

ANO d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju
Ilica 216 │ 10000 Zagreb │ Hrvatska

+385 1 4558 780
ano@ano.hr

Moguća dokumentacija za priložiti ovisno o vrsti osiguranog događaja:

  • Potvrda poslodavca – poveznica
  • Preslika medicinske dokumentacije
  • Prijava ozljede na radu
  • Izvješća o privremenoj nesposobnosti za rad
  • Preslika prometne i vozačke (u slučaju prometne nezgode)
  • Svu policijsku dokumentaciju u slučaju prijave policiji
  • Smrtni list
  • Potvrda o smrti, Nalaz obdukcije ili Potvrda činjenice o smrti
  • Rješenje o nasljeđivanju uključujući preslike osobnih i kartica računa nasljednika
  • Ostalo

Osiguranje od nezgode (posljedica nesretnog slučaja) uobičajeno pokriva rizik smrti zbog posljedica nesretnog slučaja (nezgode) i trajnog invaliditeta te prolazne nesposobnosti za rad u smislu isplate bolničke naknade i/ili dnevne naknade. Dodatno se mogu ugovoriti i pokriti rizici vezani uz bolest pa se tako može pokriti nastanak teških bolesti kao i smrt uslijed bolesti. Ovisno o osiguratelju postoje i određeni drugi rizici. Nezgodom se u pravilu smatra svaki iznenadni i volji osiguranika neovisan događaj koji naglo djeluje na tijelo, ima za posljedicu pogoršanje zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć, prolaznu nesposobnost za rad, potpuni ili djelomični trajni invaliditet ili čak smrt.

Osiguratelj je dužan isplatiti osigurninu u roku od 14 dana, računajući od dana kad je zaprimio obavijest da se osigurani slučaj dogodio. Ukoliko je za utvrđivanje postojanja osigurateljeve obveze ili njezina iznosa potrebno određeno vrijeme, osiguratelj je dužan isplatiti osigurninu u roku od 30 dana od datuma primitka odštetnog zahtjeva ili obavijestiti osiguranika da njegov zahtjev nije osnovan.

Za prijavu štete iz druge vrste osiguranja slijedite ovu poveznicu.

ANO d.o.o. je brokersko društvo za osiguranje i reosiguranje prisutno u Hrvatskoj od 2000. godine. Već gotovo dva desetljeća brinemo i upravljamo programima osiguranja za neke od najvećih i najuspješnijih domaćih i međunarodnih tvrtki. ANO je ekskluzivni Aon Global Network Correspondent za Republiku Hrvatsku.