Prijavi štetu

Ispunjavanjem obrasca brzo i jednostavno prijavite štetu vašem ANO brokeru

Osiguranje imovine i prekida rada

Osobni podaci
Podaci o osiguranom događaju
Podaci za isplatu osigurnine
Prilozi
Moguće je odabrati i više dokumenata, a maksimalna veličina je 5MB
Završne odredbe
Podnositelj zahtjeva prijavom štete daje svoju suglasnost ANO-u da njegove osobne podatke kao i sve druge podatke za koje ANO sazna prilikom pružanja usluga posredovanja u osiguranju, može koristiti u svrhu rješavanja odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje te iste podatke koristiti u svojim poslovnim evidencijama i obrađivati ih sukladno pozitivno pravnim propisima.

ANO d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju
Ilica 216 │ 10000 Zagreb │ Hrvatska

+385 1 4558 780
ano@ano.hr

Moguća dokumentacija za priložiti ovisno o vrsti osiguranog događaja:

  • Fotografije oštećenja
  • Ponuda ili račun za popravak
  • Policijski zapisnik ili Zapisnik drugog nadležnog tijela
  • Izvještaj servisera
  • Interni zapisnici
  • Popis oštećene i/ili uništene imovine s vrijednostima
  • Kalkulativni elementi za potraživanje po osnovi prekida rada
  • Rekapitulacija štete i potraživanja
  • Ostalo

Osiguranje imovine i prekida rada predstavlja vid zaštite imovine osiguranika od neželjenih događaja koji dovode do materijalnog gubitka za osiguranika bilo u smislu fizičkog oštećenja ili gubitka uslijed prekida rada. Ovisno o načinu osiguranja, osiguranim rizicima i svih bitnim odredbama polica i uvjeta, osiguratelj putem police osiguranja isplatom osigurnine naknađuje osiguraniku nastalu štetu.

Osiguratelj je dužan isplatiti osigurninu u roku od 14 dana, računajući od dana kad je zaprimio obavijest da se osigurani slučaj dogodio. Ukoliko je za utvrđivanje postojanja osigurateljeve obveze ili njezina iznosa potrebno određeno vrijeme, osiguratelj je dužan isplatiti osigurninu u roku od 30 dana od datuma primitka odštetnog zahtjeva ili obavijestiti osiguranika da njegov zahtjev nije osnovan.

Za prijavu štete iz druge vrste osiguranja slijedite ovu poveznicu.

ANO d.o.o. je brokersko društvo za osiguranje i reosiguranje prisutno u Hrvatskoj od 2000. godine. Već gotovo dva desetljeća brinemo i upravljamo programima osiguranja za neke od najvećih i najuspješnijih domaćih i međunarodnih tvrtki. ANO je ekskluzivni Aon Global Network Correspondent za Republiku Hrvatsku.