ANO - Što možemo učiniti za vas

Pokretanje, predlaganje i obavljanje poslova pripreme za sklapanje ugovora o osiguranju

1

Analiza

 • Analiza postojećeg stanja
 • Identifikacija i procjena rizika kojima je klijent izložen u poslovanju, kroz kombinaciju pregleda rizika na mjestima osiguranja (risk survey) i unaprijed definiranih obrazaca za pojedine vrste osiguranja (npr. risk assessment questionnaire)
 • Izrada izvještaja o rizicima i savjeta o potrebnim preventivnim mjerama kako bi se smanjila mogućnost nastanka štetnog događaja
 • Izrada izvještaja o rizicima i trenutačnoj pokrivenosti policama osiguranja s prijedlozima za unapređenje
 • Procjena troškova premije osiguranja s ciljem definiranja odgovarajućeg budžeta
 • Procjena primjerenog iznosa samopridržaja/franšize po pojedinim vrstama osiguranja
 • Izrada izvještaja o referentnim mjerilima za vašu industriju (benchmark izvještaji)
 • Podrška prilikom definiranja strategije osiguranja
 • Izrada strukture optimalnog programa osiguranja

Poslovi sklapanja ugovora o osiguranju

2

Ugovaranje police

 • Priprema i provedba tendera za nabavu osiguranja, na domaćem i/ili međunarodnom tržištu osiguranja
 • Izrada analize ponuda osiguranja s komentarima, prijedlozima i preporukama
 • Prezentacija rezultata tendera i podrška pri odabiru najpovoljnijeg rješenja
 • Nadgledanje procesa izdavanja dokumenata iz ugovora o osiguranju
 • Provjera pokrića i sadržaja polica po njihovom izdavanju
 • Administracija ugovorenih polica osiguranja te njihova prilagodba i izmjena sukladno potrebama klijenta s ciljem što bolje zaštite
 • Izrada priručnika za osiguranje

Pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju

3

Podrška

 • Prijava šteta
 • Stručna pomoć i savjetovanje u procesu rješavanja odštetnih zahtjeva i ostvarenja prava iz sklopljenih ugovora o osiguranju
 • Praćenje procesa rješavanja odštetnog zahtjeva
 • Koordinacija prikupljanja dokumentacije za kompletiranje odštetnog zahtjeva
 • Komunikacija i sastanci s osiguravateljima i/ili procjeniteljima
 • Izrada izvještaja o povijesti šteta te trenutačnim statusima otvorenih odštetnih zahtjeva

Ostale usluge

Ostalo

 • Pristup bazi polica osiguranja i šteta na online portalu MOJ ANO
 • Izrada certifikata/potvrda o pokriću
 • Treninzi i edukacija za zaposlenike
 • Pregled i davanje komentara na klauzule o osiguranju iz ugovora između klijenta i poslovnih partnera
 • Komunikacija na temu osiguranja sa svim interesnim skupinama (stakeholderima)
 • Pristup bogatoj Aonovoj bazi koja sadrži relevantne izvještaje za vašu industriju, stručne radove i ostale materijale na temu upravljanja rizicima i osiguranja
 • Ostali ad hoc zahtjevi

 

Sigurnost je prioritet,
ne opcija

Ostali članci

Štete - stručna pomoć vezana uz štete

Ugovorili ste policu osiguranja s ANO brokerom ili izravno s nekim od osiguratelja, ali imate nedoumice ili vam je potrebna profesionalna pomoć s naplatom nastale štete. ANO stručni tim na usluzi je svim osiguranicima neovisno o tome jesu li naši klijenti.

Prijatelj broker

Za razliku od osiguravatelja ili zastupnika u osiguranju koji, u skladu sa Zakonom o osiguranju, ponajprije štiti interes osiguravatelja, ovlašteni broker u osiguranju prije svega štiti interese klijenta

ANO - tehnologija rada

Vrlo smo predani svom poslu, stoga imamo razvijenu dosljednu tehnologiju rada. Više volite vizualna objašnjenja, kao i znati sve detalje? Shemu tehnologije rada ANO brokera možete pogledati ako kliknete na link.