Osiguranje potraživanja

Osiguranje potraživanja

Što je osiguranje potraživanja?

Osiguranjem potraživanja Društvo se štiti od rizika neplaćanja bilo zbog stečaja kupca (uključuje i gubitak potraživanja zbog predstečajne nagodbe) bilo zbog pogoršane financijske situacije kupca čija je posljedica produženo kašnjenje u plaćanju. Osiguranje potraživanja omogućava prodaju proizvoda i usluga uz odgođeno plaćanje a da Društvo pritom bude sigurno da će svoja potraživanja naplatiti. Osigurati se mogu domaća i inozemna potraživanja.

Koje su prednosti osiguranja potraživanja?

Sigurnost naplate, jer u slučaju kupčeva neplaćanja potraživanje isplaćuje osiguravatelj. Zaštita imovine i likvidnosti. Sigurnost poslovanja s novim i postojećim kupcima, jer osiguravatelj procjenjuje financijsku stabilnost kupca te kontinuirano prati kupca dokle god osiguranje traje. Pravovremeno upozorenje na probleme u poslovanju kupaca. Polica osiguranja potraživanja može se upotrijebiti kao kolateral kod banaka ili faktoring društava. Kupce se ne mora tražiti da pribave bankarske garancije i akreditive, pa se time povećava konkurentnost bez izlaganja dodatnom riziku.

Trošak osiguranja potraživanja

Premija osiguranja plaća se mjesečno na temelju ostvarenog prometa s osiguranim kupcima ili otvorenog potraživanja osiguranih kupaca.

Naknada za ocjenu rizika plaća se jednokratno za svakog kupca prijavljenog u osiguranje, a uključuje i uslugu monitoringa rizika tijekom jedne osiguravateljne godine. Sve izmjene zatraženih osiguranih iznosa tijekom jedne osiguravateljne godine uključene su u jednokratnu naknadu.


Kako se podnosi odštetni zahtjev?

Odštetni zahtjev podnosi se u slučaju jednog od osiguranih rizika – stečaja ili kašnjenja u plaćanju sukladno maksimalnom roku plaćanja definiranom u ugovoru o osiguranju. U slučaju kupčevog stečaja odštetni zahtjev podnosi se po otvaranju stečajnog postupka, dok se u slučaju kašnjenja odšteta isplaćuje istekom ugovorenog razdoblja čekanja, najčešće 6 mjeseci nakon angažiranja agencije za naplatu potraživanja ili odvjetnika.

Iznos odštete jest iznos nenaplaćenog dospjelog potraživanja umanjenog za vlastito sudjelovanje (samopridržaj), ali najviše do osigurane svote, odnosno odobrenog limita.


Kolika se svota može osigurati – kreditni limit

Osigurana svota/KREDITNI LIMIT jest iznos na koji je ugovoreno osiguranje po pojedinom kupcu, a predstavlja najveće potraživanje, odnosno najveću prosječnu izloženost Društva prema kupcu za vrijeme osiguranja. Limit se odobrava na osnovu procjene boniteta kupca, dotadašnjeg i planiranog obima prodaje prema kupcu, grani industrije i slično.

Potraživanja čine oko 30-60% imovine u bilanci malih i srednjih poduzeća. Za pokriće nenaplaćenog potraživanja u iznosu od 100.000,00 hrk društvo koje posluje uz profitnu maržu od 4% mora povećati svoj prihod za 2.500.000,00 hrk
Sigurnost je prioritet,
ne opcija

Zimska oprema

Uskoro dolaze hladniji dani, s pahuljicama ili bez, svejedno moramo poštivati "Zakon o sigurnosti u cestovnom prometu na svim prometnicama“.

saznajte više

Osiguranje potraživanja

Osiguranjem potraživanja Društvo se štiti od rizika neplaćanja bilo zbog stečaja kupca (uključuje i gubitak potraživanja zbog predstečajne nagodbe) bilo zbog pogoršane financijske situacije kupca, čija je posljedica produženo kašnjenje u plaćanju.

saznajte više

Štete - stručna pomoć vezana uz štete

Ugovorili ste policu osiguranja s ANO brokerom ili izravno s nekim od osiguratelja, ali imate nedoumice ili vam je potrebna profesionalna pomoć s naplatom nastale štete. ANO stručni tim na usluzi je svim osiguranicima neovisno o tome jesu li naši klijenti.

saznajte više

Primjeri ušteda uz šire pokriće uz ANO brokere

Pogledajte slučajeve u kojima smo klijentima uštedjeli na premiji osiguranja uz istu ili veću širinu pokrića. Također saznajte koje su im opcije bile ponuđene.

saznajte više

ANO - tehnologija rada

Vrlo smo predani svom poslu, stoga imamo razvijenu dosljednu tehnologiju rada. Više volite vizualna objašnjenja, kao i znati sve detalje? Shemu tehnologije rada ANO brokera možete pogledati ako kliknete na donji link.

saznajte više

česta pitanja

Koji je prvi korak? Plaćam li nešto dodatno?

Suradnja s brokerom u osiguranju zvuči odlično, ali imate još nedoumica. Pogledajte našu rubriku „često postavljana pitanja“. Vjerujemo da ćete pronaći sve potrebne odgovore i dobiti želju da bar popijete kavu s nama.

česta pitanja

ANO

Zašto izabrati ANO?

Znate da na tržištu postoje brojni brokeri u osiguranju. Što ANO izdvaja od drugih i zašto izabrati baš nas? Volimo reći da smo drugačiji i ponosni smo na to. Naš tim čine predani i stručni ljudi koji uvijek rade u vašem interesu. Pružamo širu sliku rizika kojima ste izloženi u poslovanju i nudimo najbolja rješenja koja će vam uštedjeti vrijeme i novac.

više o ANO brokerima